Ons onderwijs

De Ontdekkingsreis is een vernieuwingsschool waar we samen werken en leren vanuit verbinding. Hoofd, hart en handen worden allen aangesproken om tot optimale ontwikkeling te komen. We werken vanuit gelijkwaardigheid door oprecht naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor ontwikkelen we steeds meer kennis over onszelf en dit maakt het mogelijk om persoonlijke leerdoelen te beschrijven en daaraan te werken. 

De leerdoelen worden in de bouwen (onderbouw, groep 1 t/m 4, en bovenbouw, groep 5 t/m 8) zorgvuldig verdeeld over de leerjaren. Twee keer per jaar nemen we de IEP LVS af om te kijken of het aanbod op de basisvaardigheden rekenen, taalverzorging en lezen passend is bij de leerresultaten. De overige vaardigheden worden formatief getoetst. 
De leerkrachten bespreken elke dag samen het onderwijs van de volgende dag en bereiden per periode het thematisch onderwijs voor waaraan we ook de taaldoelen koppelen. Onderwijs in samenhang.