Onze groepen

Wij werken samen in een bovenbouw en een onderbouw om de doorgaande leerlijnen en de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Per bouw zijn er 2 groepen. 
De onderbouw bestaat uit de Vindselaars (groep 1/2) en Columbus (groep 3/4).
De bovenbouw bestaat uit (Ada) Lovelace (groep 5/6) en Da Vinci (7/8).  Elke groep heeft een eigen groepsleerkracht, elke bouw heeft ook een leerkrachtondersteuner.  De leerkrachten hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de bouw.