Onze groepen

Wij werken samen in een bovenbouw en een onderbouw om de doorgaande leerlijnen en de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Per bouw zijn er 2 groepen met elk maximaal 25 leerlingen.
De onderbouw bestaat uit de Vindselaars (groep 1/2) en Columbus (groep 3/4).
De bovenbouw bestaat uit (Ada) Lovelace (groep 5/6) en Da Vinci (7/8).  Elke groep heeft een eigen groepsleerkracht, de leerkrachten hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod in de bouw.