Onze groepen

Wij werken samen in een bovenbouw en een onderbouw om de doorgaande leerlijnen en de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Per bouw zijn er 2 groepen met elk maximaal 25 leerlingen. Elke bouw heeft 2 leerkrachten die elk voor een groep verantwoordelijk is. De leerkrachten van de bouw dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod.