Social schools


We werken op De Ontdekkingsreis met het communicatie platform Social Schools. Wij houden van open en direct communiceren. Als er iets persoonlijks met een kind is neemt de begeleider van het kind contact met de ouders op en andersom. Naast algemene schoolzaken en informatie uit de groepen delen wij onderwijsinhoudelijke zaken en organisatorische zaken via dit platform met ouders. Onze ouders hebben een hoge waardering voor deze vorm van communicatie 

Social Schools zelf zegt: 
"Samen maken we wereldburgers van morgen. Daarom maakt Social Schools de samenwerking in de driehoek kind, school, ouder(s) laagdrempelig."
Dit sluit prachtig aan bij onze visie.