Voor ouders

Essentieel voor de groei en ontwikkeling van een kind op onze school is dat de ouders vertrouwen hebben in hun kind en in de school. Hoewel thuis en school voor een kind altijd twee werelden zijn, vinden wij het belangrijk voor een kind dat deze twee werelden met elkaar verbonden zijn. Daarvoor zijn er drie keer per jaar ouder-kind-school gesprekken waarin wij ons vanuit openheid om het kind scharen. Daarnaast staan wij altijd open voor korte uitwisselingen over het wel en wee van het kind en zijn/haar omgeving. Groeien vraagt om ondersteuning daar waar het nodig is en steeds meer zelf doen waar het al kan of bijna kan. Wij werken samen vanuit verbinding om daar zuiver en zorgvuldig op af te stemmen.

Ouders worden op verschillende manieren bij het reilen en zeilen van de school betrokken onder andere door:

  • Ouderavonden
  • Oudercursussen bijvoorbeeld de consent-methode
  • Ouderparticipatie in de vorm van ondersteuning bij vieringen, excursies en sportdagen
  • Het geven van gastlessen 
  • Hulp bij tuinieren
  • Hulp bij koken