Oudervereniging

Op Basisschool De Ontdekkingsreis werken ouders en leerkrachten samen om activiteiten voor de
kinderen te organiseren. De oudervereniging ondersteunt dit met raad en daad en financiering uit de
ouderbijdrage. Zo willen we verbinding leggen tussen ouder, school en kind.
In de samenwerking tussen school en ouder wordt er samengewerkt in commissies. Een commissie bestaat
uit één of twee leerkrachten, een of meer afgevaardigden uit het bestuur van de Oudervereniging en
nog een aantal actieve ouders. We organiseren samen activiteiten als kerst, sinterklaas, sportdagen
en het eindfeest.
Iedere ouder is lid van de oudervereniging en kan via de Algemene Ledenvergadering zijn
of haar stem laten horen over bijvoorbeeld de begroting, organisatie en aanpak.
De oudervereniging heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de inning van de vrijwillige
ouderbijdrage, de organisatie van de samenwerking met ouders en de afstemming met school
hierover. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en
wisselt elke drie jaar van samenstelling.

Op dit moment zitten in het bestuur:
- Teun Lamers (Voorzitter)
- Florien Bos (Penningmeester)
- Rianne van de Kraats (Secretaris)
- Frank Leeman (Algemeen Lid)
- Nadja Vos (Algemeen Lid)
- Karen Munk (Algemeen Lid)

Je kunt het bestuur bereiken door een email te sturen naar: Oudervereniging@wereldkidz.nl