Wat maakt onze school uniek?

Vernieuwingsschool

De waarden van de school creëren een veilig pedagogisch klimaat, waar kinderen zich op basis van gelijkwaardigheid kunnen ontwikkelen. De differentiatie en het ontwikkelingsgerichte aanbod vanuit de leerlijnen en leerdoelen maakt de school een prettige en en uitdagende leeromgeving. We leren elke dag met en van elkaar, daardoor is ons onderwijs steeds positief in beweging. Door het unieke karakter van De Ontdekkingsreis is de school een mooie aanvulling op het scholenaanbod in Driebergen. Ouders en kinderen weten ons ook van buiten Driebergen te vinden.

Hoofd, hart en handen

In ons onderwijsaanbod vinden wij het belangrijk om hoofd, hart en handen aan bod te laten komen. Daarom bieden wij naast de reguliere vakken de volgende extra vakken:

  • Natuur, deze lessen worden rondom de school, in de moestuinen en op ons natuurplein, gegeven.
  • Programmeren.
  • Atelier.
  • Schaken.
  • Drama.
  • Muziek.

Al deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten of vakspecialisten.